Produkter

Specialopbygninger

Højtryks spulebiler

Højtryks spulebil med en 10 kubikmeter vandtank og en 150 meter lang 5/4" højtryks spuleslange. Der løber 400 L vand pr. min. gennem slangen og med et tryk på 140 bar.